Địa chỉ :Số 152 Đường Cổ Linh - Long Biên - Hà Nội

Số điện thoại :02436 700 289

Hotline :0963896718

Email : info@hungvietcorp.com.vn

Địa chỉ :Khu Công Nghiệp Kim Động Hưng Yên

Số điện thoại :02436 700 289

Địa chỉ :Nhà xưởng tại Tư Đình, Long Biên Hà Nội

Số điện thoại :02436 700 289

LIÊN HỆ

Các trường bắt buộc không được để trống

Gửi yêu cầu